Επιτρεπόμενο βάρος

2020-05-02

Οι κανονισμοί που εφαρμόζονται στους περισσότερους ευρωπαϊκούς αυτοκινητοδρομους επιτρέπουν το μέγιστο βάρος του φορτίου μαζί με το φορτηγό αυτοκίνητο (εννοούμε τα τριαξονικά φορτηγά αυτοκίνητα) μέχρι 40 τόνους σύνολο.

Υπολογίζεται ότι το φορτηγό αυτοκίνητο μαζί με τον εξοπλισμό του ζυγίζει περίπου 16 τόνους, που σημαίνει ότι το φορτίο του δεν πρέπει να ξεπερνάει 24 τόνους μικτού βάρους.

Μπορεί, όμως, να υπάρχει μια μικρή απόκλιση άλλα δεν προτείνεται.

Οι έλεγχοι στα σύνορα είναι πολύ αυστηροί και προβλέπονται απαγορεύσεις διέλευσης και πρόστιμα (κάποιες φορές και για 100 κιλα πάνω απο 40 τόνους).