ΑΝ ΓΝΩΡΙΖΑΤΕ: Το εμπορικό πλοίο

2018-03-24 03:39

Το εμπορικό πλοίο θεωρείται κάθε σκάφος (εμπορικής ναυτιλίας) προορισμένο να κινείται αυτοδύναμα στη Θάλασσα, με μήκος μεγαλύτερο από 12 μέτρα και καθαρής χωρητικότητας τουλάχιστον 10 κόρων ή επιτρέπεται να μεταφέρει περισσότερους από 12 επιβάτες.

Πίσω