Kako ispravno popuniti CMR - Rubrika 22

2019-12-25 18:04

 

 

Podaci u rubrici 22 u CMR-u trebaju odgovarati podacima koji se navode u rubrici 1 iz razloga što pošiljatelj robe snosi dio odgovornosrti za ispravnost podataka navedenih u međunarodnom teretnom listu.

 

Međutim, u praksi se dešava da se roba preuzima u drugom (fizički odvojenom skladištu), pa se postavlja pitanje tko u toj situaciji treba ovjeriti CMR, odnosno rubriku 22? Odgovor je isti - pošiljatelj, odnosno prodavatelj.

 

Kao jedna od tri ugovorne strane, a to su prodavatelj, kupac I prijevoznik - rubriku 22 CMR-a svojim pečatom, odnosno potpisom (ili oba) ovjerava pošiljatelj robe - prodavatelj.

 

Jedino u situaciji kada ne postoji mogućnost da prodavatelj (pošiljatelj) ovjeri CMR, isti može izdati zastupničko lice na temelju dostavljenje dokumentacije (fakture koja prati robu I pacaking liste).


Primjer popunjavanja CMR

 

Reporter: M. S. 

Πίσω