Како исправно попунити CMR - Рубрика 22

25.12.2019 17:50

 

 

Подаци у рубрици 22 у CMR-у требају одговарати подацима који се наводе у рубрици 1 из разлога што пошиљаоц робе сноси део одговорности за исправност података наведених у међународном товарном листу.

 

      Међутим, у пракси се дешава да се роба преузима у другом (физички одвојеном магацину), па се поставља питање ко у тој ситуацији треба оверити CMR, односно рубрику 22? Одговор је исти – пошиљаоц, односно продавац.

 

Као једна од три уговорне стране, а то су продавац, купац и превозник – рубрику 22 CMR-а својим печатом, односно потписом (или оба) оверава пошиљаоц робе – продавац.

 

Једино у ситуацији када не постоји могућност да продавац (пошиљаоц) овери CMR, исти може издати заступничко лице на основу достављене документације (фактуре која прати робу и pacaking list).

 

Пример попуњавања CMR

 

Репортер: М. С. 

 
Назад