Što može da se preveze u jednoj standardnoj poluprikolici!

2018-09-14 22:13

 •  30          Transformatora
 •  125        Motora
 •  400        Strojeva za pranje
 •  1.000     LCD TV
 •  2.000     Paketa hrane za pse
 •  5.000     Akumulatora
 •  6.000     Aluminijskih limova
 •  15.000   Kutija mineralnog ulja
 •  20.000   Pari cipela
 •  30.000   Tablets
 •  35.000   Boca šampona
 •  35.000   Kvadera
 •  40.000   Košulja
 •  50.000   Boca za bebe
 •  50.000   Sigurnosnih pojaseva
 •  75.000   Knjiga
 •  130.000 Kutija vitamina u tabletama
 •  300.000 Paketa kave
 •  1.500.000 Oblatne
Πίσω