Έρχεται το ψηφιακό δελτίο αποστολής

2024-03-28

Σε δημόσια διαβούλευση αναμένεται να τεθεί το σχέδιο της υπουργικής απόφασης για το ψηφιακό δελτίο αποστολής, το οποίο δίνει τη δυνατότητα στον φοροελεγκτικό μηχανισμό να παρακολουθεί σε πραγματικό χρόνο τη διακίνηση αγαθών στην αγορά, με τους ελέγχους να επικεντρώνονται στην διακίνηση αγροτικών προϊόντων και οικοδομικών υλικών, όπου εντοπίζονται τα περισσότερα κρούσματα φοροδιαφυγής.

Με την έκδοση του ψηφιακού δελτίου αποστολής μέσω της πλατφόρμας myDATA, όλα τα στοιχεία της συναλλαγής θα διαβιβάζονται στην ΑΑΔΕ. Με αυτόν τον τρόπο, θα ελέγχεται η διακίνηση των προϊόντων και οι ελεγκτικές αρχές θα γνωρίζουν σε πραγματικό χρόνο τι διακινείται και πού πάει.

Πρόκειται για ένα σύστημα ηλεκτρονικής παρακολούθησης των προϊόντων που διακινούνται, το οποίο αποτελεί ένα χρήσιμο «εργαλείο» για τους ελεγκτές, ώστε να γνωρίζουν -σε πραγματικό χρόνο- το είδος, τον όγκο, την αξία, τον τρόπο και τον προορισμό ενός φορτίου, καθώς με τα χειρόγραφα δελτία είχαν εντοπιστεί περιπτώσεις που άλλα προϊόντα ανέγραφε το δελτίο αποστολής και άλλα μεταφέρονταν.

Το προωθούμενο σχέδιο θα καθορίζει την έκταση εφαρμογής, την έναρξη ισχύος των νέων κανόνων, το περιεχόμενο των ψηφιακών παραστατικών διακίνησης, καθώς και τις υποχρεώσεις και τις προδιαγραφές που θα πρέπει να τηρούν οι επαγγελματίες και επιχειρήσεις

.

https://www.supply-chain.gr/