Την απλοποίηση των διαδικασιών στα τελωνεία ζητούν οι θεσμοί

2020-05-02

προπαρασκευή για την περαιτέρω απλοποίηση των διαδικασιών εκτελωνισμού προϊόντων δρομολογεί η Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων.
Οι θεσμοί ζητούν την εφαρμογή απλουστευμένων διαδικασιών στα τελωνεία με στόχο την ενίσχυση του επιχειρείν και της εξαγωγικής δραστηριότητας στην Ελλάδα.

Διεθνές Νομισματικό Ταμείο (ΔΝΤ), Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) και Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ) έχουν καταλήξει στο συμπέρασμα πως οι τελωνειακές διαδικασίες και διασαφήσεις στην Ελλάδα είναι σύνθετες και επιδρούν αρνητικά στο εξαγωγικό εμπόριο.

Στη βάση αυτή έχουν ζητήσει την ριζική απλοποίηση των ακολουθούμενων σήμερα από τα τελωνεία διαδικασιών, αλλά και αλλαγές στις δασμολογικές επιβαρύνσεις.

Ακολουθώντας τις σχετικές "παροτρύνσεις" η Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων προχώρησε στη σύσταση, συγκρότηση και ορισμός μελών ομάδας εργασίας για την εφαρμογή απλουστευμένων διαδικασιών στα τελωνεία.

Έργο της εν λόγω ομάδας εργασίας είναι ο συντονισμός εφαρμογής των απλουστευμένων διαδικασιών ως ενιαίο σύνολο με το συνδυασμό όλων των οικονομικών καθεστώτων, την εξέταση όλων των προβλημάτων που έχουν ανακύψει και την επίλυσή τους με την τροποποίηση των οικείων αποφάσεων και την έκδοση σχετικών οδηγιών, με σκοπό τη μεγιστοποίηση του οφέλους από τη χρήση των απλουστευμένων διαδικασιών.

Για παράδειγμα θα εξετασθεί η δυνατότητα απλοποίησης της διαδικασίας εκτελωνισμού των προϊόντων που υπόκεινται σε ειδικό φόρο κατανάλωσης, αλλά και η διαδικασία εκτελωνισμού αυτοκινήτων.

Η θητεία της ομάδας εργασίας θα λήξει στις 31 Δεκεμβρίου 2015 και ως τότε θα πρέπει να παραδώσει το αποτέλεσμα του έργου της στην Γενική Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων.

Πηγή
https://news.in.gr/