DA LI STE ZNALI: Brod trgovačke mornarice

2020-05-02

Brod trgovačke mornarice predstavlja plovni objekt (trgovačke mornarice) osposobljen za plovidbu morem čija je dužina veća od 12m i bruto tonaža veća od 15t ili je ovlašćen prevoziti više od 12 putnika