Blog

 

Ako ste sudionik u međunarodnoj trgovini, bilo da ste proizvođač, uvoznik ili ili izvoznik, trenutak kada pohranjujete ili kupujete robu vaše poslovanje se tek započinje.

Brod trgovačke mornarice predstavlja plovni objekt (trgovačke mornarice) osposobljen za plovidbu morem čija je dužina veća od 12m i bruto tonaža veća od 15t ili je ovlašćen prevoziti više od 12 putnika.

Propisi koji se primjenjuju na većini europskih autoputeva omogućuju maksimalnu ukupnu težinu vozila i tereta zajedno do 40 tona (za 2 +3 osovinska vozila)

U literaturi susrećemo različita tumačenja termina "logistika". Prema P.M. van Buijtenenu (PM izvan Buijtenen, profesor i autor više djela na temu logistika) riječ "logistika" je francuskog porijekla (loger-nastaniti) a u vojnoj terminologiji, od Napoleonovog vremena, se koristi da opiše integrirane aktivnosti transporta, opskrbe i smještaja vojnih...

Naplatu usluge transporta tereta u međunarodnom robnom, cestovnom prijevozu regulira KONVENCIJA O UGOVORU ZA MEĐUNARODNI PRIJEVOZ ROBE DRUMOM (CMR) u članovima 13,15 i 16 osim ako to strane sudionice u transportu nisu drugačije dogovorile dopunskim sporazumima.

Prilikom izrade novih transportnih jedinica, novih kamiona, jedan od glavnih kriterija kojima se rukovode proizvodne tvrtke je maksimalna učinkovitost u transportu robe.

Neorganizirana logistička podrška savezničkim vojnim snagama poslije dana D, odnosno iskrcavanja u Normandiji 6. Juna 1944.g., kao i jako razdužene komunikacije za opskrbu izazivale su velike poteškoće normalnoj opskrbi municiojm i pogonskim gorivom.