CARGO POJMOVNIK: opasna roba & opasan teret

2020-05-02

OPASNA ROBA (dangerous goods)
su tvari i predmeti čiji je transport zabranjen.
Odnosno dozvoljen ako se obavlja pod uvjetima prema ADR / RID / ADN.

OPASAN TERET (dangerous cargo)
je opasna roba koja je propisno upakovana, obilježena određenim obilježjima i oznakama, sa ispravno popunjenim prijevoznim dokumentima i utovarena u prijevozno sredstvo.