Logistika: od opskrbe vojnih jedinica do poslovne logistike

2020-05-02

U literaturi susrećemo različita tumačenja termina "logistika". Prema P.M. van Buijtenenu (PM izvan Buijtenen, profesor i autor više djela na temu logistika) riječ "logistika" je francuskog porijekla (loger-nastaniti) a u vojnoj terminologiji, od Napoleonovog vremena, se koristi da opiše integrirane aktivnosti transporta, opskrbe i smještaja vojnih jedinica.

H. Ihde (H. Ihde-prof.autor) analizira genezu termina "logistika" i ide još dalje u prošlost vezujući ga za korijen grčke riječi "logos" (logos-računanje, razumno procjenjivanje) i u prilog tome navodi vizantskog cara Leontosa po kome "zadatak logistike je da naoruža vojsku razmjerno potrebi oružjem i sredstvima za zaštitu, pravovremeno se brinuti za njezine potrebe na terenu i pripremiti svaku njenu akciju u ratnom pokretu".

Današnje shvaćanje logistike opisuje je kao "sustav aktivnosti koje omogućuju oblikovanje, projektiranje, usmjeravanje, vođenje i reguliranje protoka robe (materijala, proizvoda), energije i informacija unutar sustava i između sustava".

Tijekom 60-tih godina prošlog stoljeća logistika dobiva svoje mjesto u teoriji i praksi upravljanja poduzećima i u velikom broju znanstvenih radova uočavaju se tri pristupa:
1) Koncept fizičke distribucije (Physical Distribution Management),
2) Koncept rukovanja materijalima (Materials Management) i
3) Poslovna logistika (Business Logistics).

U posljednjih nekoliko desetljeća dominira koncept poslovne logistike koji označava "način upravljanja svim aktivnostima koje se odnose na premještanje i skladištenje sirovina, poluproizvoda, ostalog materijala i gotovih proizvoda između proizvodnih pogona, odnosno od nabavke sirovina do prerade ili promatrajući sveobuhvatno od proizvođača do potrošača".

To jeste, koncept poslovne logistike podrazumijeva potpunu integraciju sustava distribucije i međusobno povezane aktivnosti i elemenata kao što su:
-Lokacija proizvodnih pogona i skladišta,
-Nabavu (opskrbu),
-Pakiranje,
-Kontrolu proizvodnje,
-Rukovanje materijalima,
-Skladištenje i kontrolu zaliha,
-Transport,
-Obradu narudžba kupaca,
-Kanale distribucije i
-Informacijske sustave.