Pojednostavljenje carinskih procedura u Grčkoj zahtijevaju zajmodavci

2020-05-02

Priprema za daljnje pojednostavljenje carinskih postupaka proizvoda pokreće Tajništvo javnih prihoda Grčke.

Institucije-zajmodavci zahtevaju primjenu pojednostavljenih carinskih procedura u cilju jačanja poslovne i izvozne aktivnosti u Grčkoj.

Međunarodni monetarni fond (MMF), Europska unija (EU) i Europska središnja banka (ESB) su zaključili da su carinski postupci i dokumenta u Grčkoj složena i imaju negativan utjecaj na izvoz.

Na temelju toga, oni su pozvali na radikalno pojednostavljenje sadašnjih carinskih postupaka ali i promjene u carinskoj pristojbi.

Reagujući na ove zahtjeve, Tajništvo javnih prihoda Grčke sastavilo je radnu skupinu za provedbu pojednostavljivanja carinskih procedura.

Zadatak ove radne skupine je da koordinira provedbu pojednostavljivanja postupaka u cjelini kombinirajući sve gospodarske institucije, analizirajući sve probleme s kojima se susreću i njihovo rješenje izmjenama relevantnih odluka i izdavanjem smjernica s ciljem maksimiziranje koristi od uporabe pojednostavljenih postupaka.

Na primjer će razmotriti mogućnost pojednostavljenja postupka carinjenja proizvoda koja podliježu posebnim porezima, ali i postupak carinjenja automobila.

Mandat radne grupe istječe 31. prosinca 2015. godine, a do tada mora dostaviti rezultate svog rada na glavnog tajnika javnih prihoda.

Izvor
https://news.in.gr/