Što može da se preveze u jednoj standardnoj poluprikolici!

2020-05-02
 •  30 Transformatora
 • 125 Motora
 • 400 Strojeva za pranje
 • 1.000 LCD TV
 • 2.000 Paketa hrane za pse
 • 5.000 Akumulatora
 • 6.000 Aluminijskih limova
 • 15.000 Kutija mineralnog ulja
 • 20.000 Pari cipela
 • 30.000 Tablets
 • 35.000 Boca šampona
 • 35.000 Kvadera
 • 40.000 Košulja
 • 50.000 Boca za bebe
 • 50.000 Sigurnosnih pojaseva
 • 75.000 Knjiga
 • 130.000 Kutija vitamina u tabletama
 • 300.000 Paketa kave
 • 1.500.000 Oblatne