SPORAZUM O PRIJEVOZU ROBE (CMR) - Osiguranje robe u transportu

2020-05-02

Da bi proizvod stigao na police potrebno je pređe dosta veliki put. Putovanje koje mora biti završeno na vrijeme i bezbjedno. Ali svaki put, transport krije brojne rizike za robu. Vrlo brzo se može desiti neki slučajan i neočekivani događaj.

Obično prevoz robe vrši se sukladno sigurnosnim zahtjevima navedenim u Konvenciji za međunarodni cestovni prijevoz robe (CMR). Međutim, bez obzira na ovoj ugovor, tvrtke koje se bave međunarodnim prijevozom robe surađuju s osiguravajućim tvrtkama koje pružaju osiguranje robe u slučaju oštećenja ili gubitka koja mogu nastati prilikom prijevoza ili tijekom skladištenja robe u skladištu.

Ovisno o opasnosti od kojih se nastoji zaštiti roba postoje tri osnovne kategorije ili tri glavne klauzule osiguranja robe u transportu.

KLAUZULA C (ovo je osnovna kategorija):
Ova klauzula pokriva rizike koji mogu nastati uslijed:
-požara ili eksplozije
-nasukavanja, potonjuća ili prevrtanja broda
-prevrtanja ili iskliznuća prijevoznog vozila u kopnenom prometu
-sudaru, udarcima ili dodiru broda, drugog plovila ili prijevoznog sredstva s bilo kojim vanjskim objektom, osim vode
-istovaru robe u luci pribježišta
Šteta (žrtva) zajedničke havarije - Izbacivanje tereta u more.

KLAUZULA B
Ovom klauzulom pokrivaju se rizici navedeni u klauzuli C, kao i rizici od oštećenja koja mogu nastati uslijed:
-zemljotresa
-prodora morske, jezerske ili riječne vode u sredstva prijevoza, kontejner ili mjesto skladištenja
-otplovljavanje robe s palube broda
-potpuni gubitak tereta nastalih tijekom utovara i istovara.

KLAUZULA A
Sa ovom klauzulom, poznatom i kao ALL RISKS, pokrivaju se svi rizici od štete nad robom u transportu osim na transporte roba koji nisu u okviru Konvencije CMR (prijevoz selidbenih stvari, poštanskih pošiljaka i drugo).

Pored gore navedenih osnovnih klauzula, postoje i specijalne klauzule poput:
-Osiguranje robe od ratnih rizika
-Osiguranje robe od rizika štrajka
i drugi.