ХС КОДОВИ-СВЕ ШТО ТРЕБА ДА ЗНАТЕ

11.06.2020

Уколико сте учесник у међународној трговини, било да сте произвођач, увозник или извозник, оног момента када сте спремили или купили робу Ваш посао тек почиње.

Уколико имате стручног шпедитера, све бриге око документације и организације транспорта можете препустити њему.

Али ако сте почетник или једноставно радознали, у наставку Вам приказујемо текст који ће детаљније објаснити шта су то царинске тарифе, како се одређују и уз помоћ алата Вам олакшати посао.

ШТА ЈЕ ХС/ХТС КОД?

ХС кодови (или ХТС кодови), познати и као Хармонизовани систем описа и кодирања робе, или једноставно Хармонизивони систем, је стандардизирани међународни систем за класификацију глобално трговачких производа.

Овј систем први пут је уведен 1988. године, и подржава га Светска царинска организација. Конвенција ХС, која је потписана 1983.године, има преко 205 земаља чланица. Прошло је неколико промена у класификацији производа. Те се промене називају ревизијама, а ступиле су на снагу 1996, 2002, 2007, 2012 и 2017. године. 

Као потписнице, свака земља се слаже да ће класификовати свој ХС тарифни код и структуру давања према категоријама ХС кода.

Хармонизовани систем се користи за олакшавање глобалне трговине стварајући обједињене категорије за класификацију различитих врста робе.

СТРУКТУРА ХС КОДА

ХС садржи отприлике 5.300 описа производа, односно производа који се појављују као наслови и подбројеви, а распоређени су у 9 поглавља, груписаних у 21 секцију.

Шест цифара се може поделити на три дела.

  • Прве две цифре (ХС-2) идентификују поглавље у које је роба класификована, нпр. 09 = кафа, чај, мате и зачини.
  • Следеће две цифре (ХС-4) идентификују груписање унутар тог поглавља, нпр. 09.02 = чај, ароматизован или не.
  • Наредне две цифре (ХС-6) су још одређеније, нпр. 09.02.10 Зелени чај (неферментисан) ...
  • Такође, код може имати и преостале четири цифре које детаљније описују производ.

Све до нивоа ХС-6, све земље класификују производе на исти начин (осим пар земаља које су изузетак јер примењују старе верзије ХС-а).


ЛИСТА ХС КОДОВА

Постоји 21 одељак хармонизованог система - што представља највиши ниво категоризације царинских тарифа.

Листа ХС кодова користи се за обједињавање широких категорија.

21 одељак ХС кода садржи следеће:

Одељак 1 - Живе животиње, производи животињског порекла - Поглавља 1-5

Одељак 2 - Биљни производи - Поглавља 6-14

Одељак 3 - Животињске или биљне масти и уља, производи њиховог разлагања, прерађене јестиве масноће, воскови животињског и биљног порекла - Поглавље 15

Одељак 4 - Производи прехрамбене индустрије; пића, алхохоли и сирће, дуван и производи замене дувана - Поглавља 16-24

Одељак 5 -Минерални производи - Поглавља 25-27

Одељак 6 - Производи хемијске индустрије или сродних индустрија - Поглавља 28-38

Одељак 7 - Пластичне масе и производи од пластичних маса, каучук и производи од каучука и гуме - Поглавља 39-40

Одељак 8 - Сирова крупна и ситна кожа са длаком или без длаке, штављена кожа, крзна и производи од крзна, седларски и сарачки производи, предмети за путовање, ручне торбе и слични контејнери, предмети од животињских црева - Поглавља 41-43

Одељак 9 - Дрво и пороизводи од дрвета, дрвени угаљ, плута и производи од плуте, производи од сламе, еспарта или других материјала за плетење, корпарски и плетарски производи - Поглавља 44-46

Одељак 10 - Целулоза од дрвета или других влакнастих материјала  - Поглавља 47-49

Одељак 11 - Текстил и производи од текстила - Поглавља 50-63

Одељак 12 - Обућа, шешири, капе и остале покривке за главу, кишобрани, сунцобрани, штапови, бичеви, корбачи и њихови делови, препарирано перје, производи од перја, вештачко цвеће, производи од људске косе - Поглавља 64-67 

Одељак 13 - Производи од камена, гипса, цемента, азбеста, лискуна или сличних материјала, керамички производи, стакло и производи од стакла - Поглавља 68-70 

Одељак 14 - Природни и култивисани бисери, драго и полудраго камење, племенити метали, имитације накита, метални новац - Поглавље 71

Одељак 15  - Прости метали и производи од простих метала - Поглавња 72-83

Одељак 16 - Машине, апарати, уређаји, електротехничка опрема, њихови делови, апарати за снимање и репродукцију звука, апарати за снимање и репродукцију телевизијске слике и звука, делови и прибор за те производе - Поглавља 84-85

Одељак 17 - Возила, ваздухоплови, пловила и пратећа транспортна опрема - Поглавља 86-89

Одељак 18 - Оптички, фотографски, кинематографски, мерни, контролни, прецизни медицински и хирушки инструменти и апарати, часовници, музички инструменти, њихови делови и прибор - Поглавља 90-92

Одељак 19 - Оружје и муниција, њихови делови и прибор - Поглавље 93 

Одељак 20 - Разни производи - Поглавља 94-96 

Одељак 21  - Предмети уметности, колекција и старина - Поглавље 97 


ПРОПОСИ У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ

Царинска тарифа у Републици Србији порисана је Законом о Царинској тарифи који можете погледати овде https://www.pravno-informacioni-sistem.rs/SlGlasnikPortal/reg/viewAct/99e4c919-9fe5-45f4-83dd-c7f0aba59518 и Уредбом о укслађивању номенклатуре Царинске тарифе за текућу годину.

КОМБИНОВАНА НОМЕНКЛАТУРА ЕУ

Комбинова номенклатура ЕУ (Combined Nomenclature - CN) обухвата производе груписане на нивоу 8 цифара, при чему је првих 6 цифара преузето и потпуно су у складу са ХС ( и то важећом верзијом ХС 2017).

ЦН тарифни подброј (CN subheading) је осмоцифрена ознака која укључује две додатне цифре, које указују којим редом се сваки од тих ЦН подбројева појављује у оквиру тарифног подброја. 

ПРИМЕР

Пример ЕУ класификационог система

Уколико, на пример, производите патике, тарифни број за Ваш производ је:

6404110000

64 - је поглавље одељка 12 које обухвата следећу групу: обућа, гамаше и слично; делови тих производа (поглавље ХС)

6404- обућа са ђоновима од каучука пласничних маса од коже или вештаке коже, и лицем од коже (тарифни број ХС

6404110000 Спортска обућа, патике за тенис, кошарку, гимнастику и слично

КОРИСНИ АЛАТИ

Сада када сте научили основе о тарифном броју, можете користити брзе алате како бисте дошли до тарифног броја.

Препоручујемо Вам један од следећа два:

https://www.freightos.com/freight-resources/harmonized-system-code-finder-hs-code-lookup/

https://commercium.rs/Carinska_tarifa-224

Ако сарађујете са Грчком, а у дилеми сте или Вам је потребан савет, наш тим специјализованих стручњака Вам стоји на располагању.

На услузи смо Вам за све Ваше упите, како бисмо заједнички нашли оптимално решење за транспорт Ваше робе.
Можете нас контактирати и на e-mail info@CargoTransportConsulting.com

Дипл. економ. Мирјана Стевановић