Блог

 

Уколико сте учесник у међународној трговини, било да сте произвођач, увозник или извозник, оног момента када сте спремили или купили робу Ваш посао тек почиње.

Овај пост садржи неке од кључних чињеница о LTL транспорту (Less-than-TruckLoad => превоз мањих пошиљака у групном транспорту пошиљака), са којима требате бити упознати уколико планирате увоз или извоз комерцијалне робе.

У ранијим текстовима смо писали о збирним и пуним утоварима, међутим, не мање важан а уједно и све популарнији је транспорт комби возилима.

Наплату услуге транспорта терета у међународном робном, друмском превозу регулише КОНВЕНЦИЈА О УГОВОРУ ЗА МЕЂУНАРОДНИ ПРЕВОЗ РОБЕ ДРУМОМ (ЦМР) у члановима 13, 15 и 16 осим ако то стране учеснице у транспорту нису другачије договориле допунским споразумима.

У литератури сусрећемо различита тумачења термина "логистика". Према П.М. ван Буијтенену (P.M. van Buijtenen, професор и аутор више дела на тему логистика) реч "логистика" је француског порекла (логер - настанити) а у војној терминологији, од Наполеоновог времена, се користи да опише интегрисане активности транспорта , снабдевања и смештаја војних...

Прописи који се примењују на већини европских аутопутева омогућавају максималну укупну тежину возила и терета заједно до 40 тона (за 2 +3 осовинска возила)

Брод трговачке морнарице представља пловни објекат (трговачке морнарице) оспособљен за пловидбу морем чија је дужина већа од 12м и бруто тонажа већа од 15т или је овлашћен превозити више од 12 путника.

Да би производ стигао на полице потребно је да пређе доста велики пут. Путовање које мора бити завршено на време и безбедно. Али сваки пут, транспорт крије бројне ризике за робу. Врло брзо се може десити неки случајан и неочекивани догађај.