10 ствари које требате знати уколико имате пошиљке према / из Грчке

02.05.2020

Међунардони транспорт робе увек представља изазов, пуно је непредвидивих варијабли које треба организовати, а уједно и велика сатисфакција. 

10 ствари које требате знати уколико сарађујете са Грчком

  1. Постоје периоди када је транспорт роба из Грчке скуп. То су периоди извоза сезонског воћа, и то следећи месеци: децембар, јануар и фебруар (када је актуелан извоз поморанџи и мандарина), као и део јуна и јула (када се из Грчке извози лубеница). У истом периоду, транспорт према Грчкој је економски повољнији.
  2. Транспортне фирме су у обавези да поседују Дозволе за превоз терета у друмском саобраћају са Грчком које издаје Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре у Републици Србији, као и Министарсво саобраћаја Републике Грчке.
  3. У последње 2-3 године, пракса је показала да се контингент расположивих дозвола скоро у потпуности потроши до октобра месеца, што смањује расположивост возног парка теретних возила крајем године, те за последицу има повећане цене транспорта.
  4. Просечно транзитно време за транспорт пошиљки измеду Грчке и Србије је 1-3 дана за комплетне, ФТЛ товаре, док је за превоз збирних пошиљки време транзитирања 3-6 дана.
  5. Транспорт збирних пошиљки из Грчке према Србији је углавном развијен, што није случај за збирне пошиљке из Србије ка Грчкој. Овај феномен резултира тиме да цена транспорта збирних пошиљки из Грчке буде повољнија од извоза робе за Грчку.
  6. Приликом транспорта терета из Грчке ка Србији, на извозним царинама не пломбирају теретна возила, што омогућава лакшу организацију збирних пошиљки из Грчке. То није случај и са Србијом. У Србји се на извозним царинама углавном постављају пломбе и локатори на теретна возила што знатно отежава и успорава организацију збирних пошиљки.
  7. За хитне и мање пошиљке препоручујемо превоз комби возилима.
  8. За транспорт између Србије и Грчке, транзитна земља је углавном Северна Македонија. Приликом транспорта осетљивих роба (као што су: прехрабмене робе, АДР и слично) потребне су посебне дозволе за транзит, што истовремено повећава и трошкове и време. Ако се процени да је издавање посебних дозвола за транспорт овакве робе много компликовано-преопурчљивија земља транзита је Бугарска.
  9. Из Грчке се често превози роба која захтева посебан температурни режим (поврће, воће, сладолед...). Уколико транспортујете такву робу, она се углавном превози само путем ФЛТ превоза, односно унајмљивањем целог возила.
  10. Сем божићних, новогодишњих и ускршњих празника, у Грчкој врло важан празник је 15.Августа када је већина фирми затворена на око 7-10 дана, па је препоручљиво у том периоду избегавати слање или преузимање робе из Грчке.

Ми можемо наћи оптимално решење за транспорт ваше робе ка Грчкој, односно из Грчке.

Дипл. екон. Mирјана Стевановић