КАРГО ПОЈМОВНИК: Дистрибутивни канал (физички + трговачки)

02.05.2020

Добро структурирани дистрибутивни канал (LOGISTICS - DISTRIBUTION CHANNELS) састоји се од физичког и трговачког канала.

Физички дистрибутивни канал: Укључује начин и средства за физички пренос производа од производне тачке до крајње тачке потрошње. Садржи инфраструктуру, складишне центре кроз које пролази производ и средства која се користе за транспорт (дистрибуцију). Ово се у основи односи на управљање ланцем снабдевања и читав низ повезаних функција.

Трговачки дистрибутивни канал: Укључује "нефизичку" страну дистрибуције производа, односно цене набавке и продаје производа, преговарање, власништво над производима, али и врло важне одлуке које се односе на којим местима ће производ бити присутан на тржишту. Овим функцијама се баве оделења за продају и маркетинг.

Циљеви добро структурираног дистрибутивног канала су:

  • Најнижи могући трошкови (укључујући и заштиту животне средине)
  • Обезбеђивање производа високог квалитета
  • Максималан ниво услуга за купце
  • Максимална флексибилност дистрибутивног канала

Неопходна је сарадња одговарајућих дирекција које се баве трговачким дистрибутивним каналом (дирекција продаје и маркетинга) и физичким дистрибутивним каналом (дирекција за логистику) с циљем одређивања продајних места, изводљивих са аспекта коштања, и са ефикасним снабдевањем истих кроз одговарајуће управљање залихама, складиштењем, транспортом и дистрибуцију.

Циљеви дистрибутивног канала за једну компанију одређују менаџмент компаније, узимајући у обзир стратешке циљеве које поставља. Типичан пример је компанија Кока - Кола, чији је циљ био да се производ постави на растојању два корака од тачке тражње. Компаније су оне које дефинишу стандарде за услуге клијентима, а тиме и дистрибутивне системе.

Врсте трговачких дистрибутивних канала:
1) Широки или обимни - Производ се продаје на што више малопродајних и велепродајниа локација. Овај тип је погодан за производе као што су бомбоне, безалкохолна пића, хлеб, цигарете и слично, при чему примарни фактор који утиче на одлуку о куповини - једноставност добивања производа.
2) Специјализовани - Када један редак производ добије специјализовани представник да га дистрибуира на одређеном географском подручју. Такви производи су луксузни аутомобили, неки брендови намјештаја, висока модна одећа и сл. Овде се ради о потрошачу који је спреман да превазиђе одређена растојања у циљу тражења производа.
3) Селективни - број канала који могу дистрибуирати производ је ограничен, али не као у специјализованим типовима дистрибуције. Предузећа која имају реномиране производе обично користе селективне врсте дистрибуције.

Из књиге (на грчком језику):
«Supply Chain, Logistics & Customer Service» од проф. Георгиос Малиндретос