Логистика : од снабдевања војних јединица до пословне логистике

02.05.2020

У литератури сусрећемо различита тумачења термина "логистика". Према П.М. ван Буијтенену (P.M. van Buijtenen, професор и аутор више дела на тему логистика) реч "логистика" је француског порекла (логер - настанити) а у војној терминологији, од Наполеоновог времена, се користи да опише интегрисане активности транспорта , снабдевања и смештаја војних јединица.

Х. Ихде (H. Ihde - проф.аутор) анализира генезу термина "логистика" и иде још даље у прошлост везујући га за корен грчке речи "логос" (логос - рачунање, разумно процењивање) и у прилог томе наводи византијског цара Леонтоса по коме "задатак логистике је да наоружа војску сразмерно потреби оружјем и средствима за заштиту, правовремено се бринути за њене потребе на терену и припремити сваку њену акцију у ратном покрету".

Данашње схватање логистике описује је као "систем активности које омогућавају обликовање, пројектовање, усмеравање , вођење и регулисање протока робе (материјала, производа), енергије и информација унутар система и између система".

Током 60-тих година прошлог века логистика добија своје место у теорији и пракси управљања предузећима и у великом броју научних радова уочавају се три приступа:
1) Концепт физичке дистрибуције (Physical Distribution Management),
2) Концепт руковања материјалима (Materials Management) и
3) Пословна логистика (Business Logistics) .

У последњих неколико деценија доминира концепт пословне логистике који означава "начин управљања свим активностима које се односе на премештање и складиштење сировина, полупроизвода, осталог материјала и готових производа између производних погона, односно од набавке сировина до прераде или посматрајући свеобухватно од произвођача до потрошача".

То јесте, концепт пословне логистике подразумева потпуну интеграцију система дистрибуције и међусобно повезане активности и елемената као што су:
- локација производних погона и складишта,
- набавку (снадбевање),
- паковање,
- контролу производње,
- руковање материјалима,
- складиштење и контролу залиха,
- транспорт,
- обраду поруџбина купаца,
- канале дистрибуције и
- информационе системе.