LTL-збирни транспорт робе

02.05.2020

Овај пост садржи неке од кључних чињеница о LTL транспорту (Less-than-TruckLoad => превоз мањих пошиљака у групном транспорту пошиљака), са којима требате бити упознати уколико планирате увоз или извоз комерцијалне робе.

Он одговара на питања као што су:

 • Шта је LTL транспорт?

 • Чему, односно коме је намењен?

 • Како, тј. када се може очекивати испорука робе?

 • Како обрачунати цену LTL траспорта?

Уз одговоре на ова питања, моћи ћете да процените да ли је LTL друмски транспорт најбоља опција за Вашу робу у поређењу са FTL транспортом.

ШТА JE LTL?

У складу са горе наведеним у уводу, може се закључити да LTL транспорт посебно има смисла код мањих пошиљки.

С обзиром на то да је утоварни простор камиона 13,6м (или више), а Ваша роба заузима мање простора од тога, нећете погрешити уколико се одлучите за збирни транспорт робе (сем уколико из оправданих разлога не користите скупљу варијанту транспорта).

Најједноставнији начин да организујете LTL транспорт јесте да ангажујете шпедитера. Ми Вам можемо помоћи у томе на једноставан и брз начин.

Можете одмах добити on-line понуду, на основу Вашег упита. Ми ћемо Вам помоћи да проверите да ли је документација у реду, што посебно може бити корисно уколико је ово Ваша прва међународна пошиљка. Такође Вам и саветодавно стојимо на располагању како бисмо нашли најефикаснији и за Вас најекономичнији начин транспорта робе.

КАКО ДА ОРГАНИЗУЈЕТЕ ТРАНСПОРТ ВАШЕ РОБЕ?

Каква год да је Ваша одлука, приликом одабира компаније која ће обавити збирни трaнспорт, имајте на уму да поставите следећа питања:

 • Да ли се возни парк, односно возило које ће се користити у транспорту, као и товарни простор редовно сервисирају?
 • Да ли постоји опција услуге транспорта "од врата до врата" (односно од пошиљаоца до примаоца), уколико Вам је иста потребна?
 • Такође, замолите за референце постојећих клијената са којима организатор транспорта има сарадњу
 • Да ли постоји могућност организације царињења Ваше робе

Најбољи LTL шпедитери могу потврдно одговорити на сва горе наведена питања и могу се бринути о Вашој пошиљци током читавог путовања.

Такође је важно питати о структури цена које примењује Ваш шпедитер, али прво, можда ћете желети да се упознате са основама како функционишу LTL теретне тарифе.

ОДРЕЂИВАЊЕ ЦЕНА LTL ТРАНСПОРТА

Пошто ће Ваша LTL пошиљка поделити утоварни простор камиона са теретима који припадају и другим клијентима, обрачун цена може бити сложенији него за пуне утоваре.

Као прво, постоји више учесника који су укључени у транспорту. Друго, транспортне, односно шпедитерске компаније морају израчунати цену за сваког корисника на поштен и доследан начин.

Цена збирног транспорта зависи од више фактора, првенствено укључујући:

 • Врсту добара којa се превози,
 • Димензије Ваше пошиљке (ширина, дужина и висина),
 • Дестинацију где се роба превози, као и
 • Запремину и тежину робе

У већини случајева, количина робе која чини Вашу пошиљку ће одредити цену LTL друмског транспорта.

Понекада могу настати додатни трошкови превоза од пошиљаоца до складишног простора, и од складишта до примаоца, односно крајњег корисника.

У цену транспорта могу бити укључене и друге накнаде, као што су накнаде за документацију.

КЉУЧНЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ LTL ТРАНСПОРТА

Поред одабира правог партнера који ће управљати Вашом збирном пошиљком, треба имати у виду и друге елементе пре него одлучите да ли овај вид транспрта највише одговара Вашим потребама и то:

 • Транзитно време

LTL транспорт уобичајно траје нешто дуже у односу на FTL. Приликом збирног транспрта, рачунајте да додате између 3 и 7 дана више у односу на уобичајно транзитно време и то из следећих разлога:

 1. Можда ће Ваша роба прво бити ускладиштена у магацински простор, како би се искомбиновала са осталим пошиљкама, кoје ће бити транспортоване истим превозним средством.
 2. Након неколико дана у магацину, Ваша роба ће бити утоварена са осталим пошиљкама.
 3. По доласку на место одредишта, можда Ваша роба буде складиштена у царински магацин, како би се обавио поступак царињења, а тек након тога буде упућена на превоз до крајњег корисника.
 4. Такође, имајте на уму да на транзитно време утичу и други факртори као што су: густина саобраћаја на рути, забране проласка, те застоји на граничним прелазима...
 • Дељење одговорности

Када изаберете LTL транспорт робе, запамтите да сви корисници деле одговорност за безбедан транзит терета. Ово је јако важно разумети, јер ће било каква неслагања у документацији резултирати задржавањем камиона, што ће утицати да период доставе свих пошиљки буде дужи у односу на планирано.

 • Важност паковања

С обзиром на то да ће Ваша роба делити утоварни простор са осталим робама у возилу, те ће можда постојати могућност претовара робе у царинско складиште или магацин, посебно водите рачуна о томе како пакујете пошиљку.

Адекватним паковањем штитите своју робу како не би дошло до кварова и ломова. Такође можете размотрити и опцију додатног осигурања Ваше робе како бисте избегли све ризике.

ДОДАТНЕ ЧИЊЕНИЦЕ О LTL ТРАНСПОРТУ РОБЕ

Овде смо поделили неке од основних информација о збирном друмском транспорту као опцији превоза. Ипак, има још доста чињеница које ћете сазнати и научити посебно од добрих шпедитера који ће Вас водити кроз читав процес.

Ми помажемо својим клијентима да одлуче како да транспортују своју робу на економичан начин, упоређујући трошкове доставе збриног са другим видовима транспорта.

Ово је важно, јер понекад најјефтинија опција - или чак и најбржа - није увек она коју очекујете.

Да бисте сазнали више о нашим LTL услугама, или да бисте добили пoнуду, контактирајте наш тим. Биће нам задовољство да сарађујемо са Вама и изађемо у сусрет Вашим потребама.


Дипл. екон. Mирјана Стевановић