Поједностављење царинских процедура у Грчкој захтевају зајмодавци

02.05.2020

Припрема за даље поједностављење царинских поступака производа покреће Секретаријат јавних прихода Грчке.

Институције-зајмодавци захтевају примену поједностављених царинских процедура у циљу јачања пословне и извозне активности у Грчкој.

Међународни монетарни фонд (ММФ), Европска унија (ЕУ) и Европска централна банка (ЕЦБ) су закључили да су царински поступци и документа у Грчкој сложена и имају негативан утицај на извоз.

На основу тога, они су позвали на радикално поједностављење садашњих царинских поступака али и промене царинских такси.

Реагујући на ове захтеве, Секретаријат јавних прихода Грчке саставило је радну групу за спровођење поједностављивања царинских процедура.

Задатак ове радне групе је да координира спровођење поједностављивања поступака у целини комбинујући све привредне институције, анализирајући све проблеме са којима се сусрећу и њихово решење изменама релевантних одлука и издавањем смерница с циљем максимизирање користи од употребе поједностављених поступака.

На пример, размотрити могућност поједностављења поступка царињења производа која подлежу посебним порезима, али и поступак царињења аутомобила.

Мандат радне групе истиче 31. децембра, 2015. године, а до тада мора доставити резултате свог рада главном секретару јавних прихода Грчке.

Извор
https://news.in.gr/