ПУН УТОВАР ОДНОСНО FTL (Full Truck Load)

02.05.2020

Шта је FTL (потпуно оптерећење камиона)?

Уколико сте у дилеми који вид транспорта да ангажујете за превоз Ваше пошиљке, нудимо Вам овај текст.

Установили сте следеће:

  • Ваша пошиљка заузима већи део простора камиона
  • Битна Вам је брзина транспорта
  • Важна је сигурност робе

У овом случају предлажемо FTL транспорт.

Потпуно оптерећење камиона, уобичајено названо FTL (Full Truck Load) - закуп комплетног товарног простора, представља начин отпреме робе при чему теретно возило превози једну наменску робу. Другим речима, транспорт је резервисан само за једну пошиљку.

Предности FTL транспорта

FTL транспорт има неколико предности у односу на алтернативно слање пошиљке, LTL, односно збирни транспорт и то:

  • За пошиљке које су довољно велике да испуне или скоро напуне целокупан простор за отпрему, пуни утовари функционишу јефтиније.
  • Пуни утовари су много мање оптерећени ограничењима као што су величина и тежина робе.
  • Код FTL пошиљки транзитно време је брже, односно ове пошиљке стижу пре на одредиште, с обзиром на то да превозе једну робу.
  • Поред цене и брзине транспорта, битна ставка приликом доношења одлуке о врсти танспорта је и сигурност робе. С обзиром на то да је Ваша роба једина на возилу, тиме је и њена сигурност већа. Утоварни простор је резервисан искључиво за транспорт Ваше пошиљке.
  • Такође, имате већу флексибилност и контролу Ваше пошиљке.
  • Превозите опасне материје.

Наш тим проналази оптимална решења, осигуравајући да се Ваша роба превози најефикаснијим путевима и сигурно стигне, на време и унутар вашег буџета.

Да бисте сазнали више о нашим FTL услугама, или да бисте добили пoнуду, контактирајте наш тим или нам пошаљите конкретан упит. Биће нам задовољство да сарађујемо са Вама и изађемо у сусрет Вашим потребама.

Дипл. екон. Mирјана Стевановић