СПОРАЗУМ О ПРЕВОЗУ РОБЕ (ЦМР) - Осигурање робе у транспорту

02.05.2020

Да би производ стигао на полице потребно је да пређе доста велики пут. Путовање које мора бити завршено на време и безбедно. Али сваки пут, транспорт крије бројне ризике за робу. Врло брзо се може десити неки случајан и неочекивани догађај.

Обично превоз робе врши се у складу са безбедносним захтевима наведеним у Конвенцији за међународни друмски превоз робе (ЦМР). Међутим, без обзира на овој уговор, компаније које се баве међународним превозом робе сарађују са осигуравајућим компанијама које пружају осигурање робе у случају оштећења или губитка која могу настати приликом превоза или током складиштења робе у складишту.

У зависности од опасности од којих се настоји заштити роба постоје три основне категорије или три главне клаузуле осигурања робе у транспорту.

КЛАУЗУЛА Ц (ово је основна категорија):

Ова клаузула покрива ризике који могу настати услед:
-пожара или експлозије
-насукавања, потоњућа или превртања брода
-превртања или исклизнућа превозног возила у копненом саобраћају
-судару, удару или додиру брода, другог пловила или превозног средства са било којим спољашњим објектом, осим воде
-истовару робе у луци прибежишта
-Штета (жртва) заједничке хаварије - Избацивање терета у море.
КЛАУЗУЛА Б
Овом клаузулом покривају се ризици наведени у клаузули Ц, као и ризици од оштећења која могу настати услед:
-земљотреса
-продора морске, језерске или речне воде у средства превоза, контејнер или место складиштења
-отпловљавање робе са палубе брода
-Потпуни губитак терета насталих током утовара и истовара.

КЛАУЗУЛА А
Са овом клаузулом, познатом и као ALL RISKS, покривају се сви ризици од штете над робом у транспорту осим на транспорте роба који нису у оквиру Конвенције ЦМР (превоз селидбених ствари, поштанских пошиљака и друго).

Поред горе наведених основних клаузула, постоје и специјалне клаузуле као што су:
-Осигурање робе од ратних ризика
-Осигурање робе од ризика штрајка
и други.