Тржиште и економија

Тржиште и економија

The introductory paragraph gives readers the main idea of what they can expect. It can be also used as a short preview in the blog post list. Different formatting will help it stand out from the rest of the texts. Read further to see how can you format your blog posts.

Short and simple blog posts are the best way to keep your visitors in the loop. Exciting introductory paragraph and a brief, informative content will ensure that your readers will keep coming for more news.

Очекује се да ће се нацрт министарске одлуке о дигиталној отпремници ставити на јавну расправу, који омогућава пореском инспекцијском механизму праћење промета робе на тржишту у стварном времену, с фокусом на промет пољопривредних производа и грађевинског материјала, где се запажа највише случајева пореских прекршаја.